Anasayfa

VI. Ulus Baker Buluşması’na Çağrı

Çokluğun Direnişi, Direnişin Çoğulluğu

6. Ulus Baker Buluşması’nda güncel siyasal ve toplumsal hareketlerin “otonom” niteliğini, “çokluk”tan nasıl beslendiklerini, beliriş nedenlerini ve nasıl genişlediklerini, ortaya çıkardıkları özgün deneyimleri, fiilî ve düşünsel kazanımları ele almak istiyoruz.

Ulus Baker düşüncesinde merkezî bir yeri olan “otonomi” fikri ve pratiğinin Gezi Direnişi gibi “olay”larda nasıl aktüelleştiğini, temsil kabul etmez fikir ve duyguların hangi sorularla ayaklandığını, “olay”ları elimizden almaya çalışan medyaya direnme biçimlerini ve tekillikler arası yakınlaşmaların yarattığı imkânlarla yeni olası “direniş”leri tartışmak istiyoruz. Böylece, bu kolektif deneyimlerin kavramsallaştırılmasına, bunun yanında ortak tahayyüllerin siyaseten örgütlenişine hizmet edebileceğimizi düşünüyoruz.

Üç gün sürecek olan buluşmamızda Gezi Direnişi gibi olay ve hareketleri; siyaseti, sanatı ve sosyolojisiyle “minör” düzeydeki işleyişleri çerçevesinde ifade etmenin teorik ve pratik hatları üzerine konuşabileceğimiz sunuş, forum ve atölyelerimize katkılarınızı bekliyoruz.

Buluşma için önerdiğimiz konu başlıklarını aşağıda bulabilir ve siz de yeni başlıklar önerebilirsiniz.

Olay ve Düşünce - Otonomi ve Çokluk - Yer, Yurt, Mekân - Medya ve Video Aktivizm Temsiliyet - Arzu ve Politika - Güvencesizlik - Taraf Olma, Taraftar Olma

Ortak bir dil ve kavramsal çerçeve sağlaması adına okunmasını önerdiğimiz Ulus Baker metinlerinden bazıları:

Siyasal Alanın Oluşumu Üzerine Bir Deneme - Marx’ın Bir Çift Sözü Var - Medyaya Nasıl Direnilir? - “Olay” Felsefesi İçin Bir Prolegomena - Kapitalizmi Adlandırmak Mümkün Mü? - Ignoramus: Psikanaliz Neden İşe Yaramaz? - Nasyonal Bolşevizme Doğru Dil Kaymaları - Faşizm ve Totaliter Diller - Muhafazakâr Kisve - Tanrıyı Çarpıtanlar - 11 Eylül: “Ölüm” ve “Yorum” - Kum Güzeli - Devlet İyiliği Temsil Eder, İyilik Yapmaz - Düşünmek, Hissetmek, Algılamak - Zayıf Düşünceye Karşı: Hak ve Kudret - İktidar, Güç Eksikliğimizdir - Tanıl’a Mektup Gibi – Körotonomedya: Otonomist Tartışma Grubu - Otonomist Marksizm Gündemi

Katkı ve önerilerinizi 30 Eylül 2013 tarihine dek 6.ulusbakerbulusmasi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.